حلقه قرآني منطقه شمال تهران ــ جدول شماره 12

سامانه تلاوت آیات وحی

حلقه قرآني منطقه شمال تهران ــ جدول شماره 12


سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي (عج)ص

حلقه قرآني منطقه شمال تهران

ردیف

گروه 1

گروه 2

گروه 3

1

متوليان1

هاشمی

 

2

متوليان2

کیاني°

 

3

رضائي

سماک

 

4

متوليان3

بهلول°

قرائی°

5

معافي

دربان2°

 

6

دولتي°

حسینی4°

 نکونام°

7

وطن خواه

توحیدی

  نکونام2°

8

مظلومي

عجبی°

 

9

هدايت پور

عرب

 

10

ذاكريان

نجفي

 

11

خبیر°

دلیری

 ناصری°

12

قائمي

عسکری°

 

13

پيوندي

سلیمانی

منبررو

14

رضائيان°

حسن زاده°

 

15

كرمي°

حسن زاده2°

خدابنده لو

16

الهي دوست

سلیمانی2

 ریسمانیان°

17

مختاري

فراستی

 ریسمانیان2°

18

مهدوي°

هاشمی°

 

19

دائي

شریفی

پویا

20

رضائي°

پارسا

 

21

رسولی°

آجرلو

 

22

فامیلی

محمودخانی°

 

23

علائي نژاد°

رضائي4

 

24

يعقوبي

شهیدي

 بهمنیار°

25

وحيدي

هنجنی

 

26

موسوی3°

بهمنیار°

برآورده پ

27

اينانلو

شهیدي°

برآورده پ

28

اينانلو°

ظاهری د°

برآورده م°

29

اميني

نعیمی

برآورده م°

30

ياوري

سراندوه

بدری°


:: موضوعات مرتبط: جداول حلقه قرآني منطقه شمال تهران ، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : یک شنبه 17 آذر 1395
زمان : 11:1

صفحه قبل 1 صفحه بعد


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.