حلقه قرآني منطقه شرق تهران ــ جدول شماره 10

سامانه تلاوت آیات وحی

حلقه قرآني منطقه شرق تهران ــ جدول شماره 10


سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج)  ص

حلقه قرآني منطقه شرق تهران

ردیف

گروه 1

گروه 2

گروه 3

1

حاج علی یاوری

 مجتبی یاوری

 علی اصغر یاوری

2

حاج علی یاوری

 مجتبی یاوری

 علی اصغر یاوری

3

حاج علی یاوری

مجتبی یاوری

 علی اصغر یاوری

4

حاج علی یاوری

مجتبی یاوری

 علی اصغر یاوری

5

 محسن یاوری

مجتبی یاوری

حمید نیکبخت

6

 حاج عباس حقیقت

حاج داود حقیقت

داود حقیقت(صدیقه)

7

 حاج عباس حقیقت

حاج داود حقیقت

داود حقیقت(صدیقه)

8

 حاج عباس حقیقت

حاج داود حقيقت

داود حقیقت(صدیقه)

9

 حاج عباس حقیقت

حاج داود حقیقت

داود حقیقت(صدیقه)

10

علي ياوري (ورامين)

مرتضی یاوری

علی اصغر فیضی

11

علي ياوري (ورامين)

مرتضی یاوری

علی اصغر فیضی

12

علي ياوري (ورامين)

مرتضی یاوری

علی اصغر فیضی

13

علي ياوري (ورامين)

مرتضی یاوری

علی قزلسفلی

14

جواد یاوری

سعید حقیقت

حسین عظامی

15

جواد یاوری

سعید حقیقت

حسین عظامی

16

جواد یاوری

سعید حقیقت

حیدر یاوری سیف الله

17

 صفر یاوری

اسماعيل نيكبخت

محمد ابراهیم فیاضی

18

 صفر یاوری

اسماعیل نیکبخت

محمدابراهيم فياضي

19

محمد حقيقت

وحید حقیقت

فضل الله حقیقت

20

محمد حقيقت

وحید حقیقت

فضل الله حقيقت

21

حشمت الله ياوري

حاج قربانعلی یاوری

امير ياوري

22

حشمت الله ياوري

حاج قربانعلی یاوری

امير ياوري

23

حاج فضل الله قدرت

شمس الله قدرت

رسول نیکبخت

24

حاج فضل الله قدرت

شمس الله قدرت

رسول نیکبخت

25

تقی متانت

حیدر یاوری

حمید ولی الهی

26

تقی متانت

حیدر یاوری

حمید فیضی

27

اسماعیل فصاحت

فریدون فصاحت

هادي نيكبخت

28

تقی متانت (مدینه)

تقی متانت(زهرا)

علي ياوري (قدمعلي)

29

مصطفی فیاضی

احمد فیاضی

ابوالفضل فیاضی

30

محمدعلی یاوری

سعيد فيضي

محسن فیضی

 


:: موضوعات مرتبط: جداول حلقه قرآني منطقه شرق تهران ، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1393
زمان : 11:8
حلقه قرآني منطقه شرق تهران ــ جدول شماره 11


 

 

 

سامانه تلاوت آيات وحي

اصحاب قرآني ياوران حضرت مهدي(عج)  ص

حلقه قرآني منطقه شرق تهران

ردیف

گروه 1

گروه 2

گروه 3

1

حاج حسین نیکبخت

عليرضا فيضي

 

2

حاج حسین نیکبخت

عليرضا فيضي

 

3

حاج  حسین نیکبخت

عليرضا فيضي

 

4

سعيد نيكبخت

عليرضا فيضي

 

5

سعيد نيكبخت

عليرضا فيضي

 

6

 حسین فیضی

عليرضا فيضي

 

7

 حسین فیضی

عليرضا فيضي

 

8

حسین فیضی

عليرضا فيضي

 

9

حسین فیضی

عليرضا فيضي

 

10

 محسن شیرزادی

مهرزاد کشفی

 

11

 محسن شیرزادی

مهرزاد کشفی

 

12

 خانم جامده

مهرزاد کشفی

 

13

حاج علی شیرزادی

مجید توکلی

 

14

علی یاوری

مجید توکلی

 

15

علی یاوری

حامد کلهر

 

16

علی یاوری

حامد کلهر

 

17

اسدالله نيكبخت

حامد کلهر

 

18

اسدالله نيكبخت

ابوذر فيضي

 

19

حمید حقیقت

ابوذر فيضي

 

20

حمید حقیقت

علی فروزیده

 

21

 فضل الله فیضی

علی فروزیده

 

22

 فضل الله فیضی

علی فروزیده

 

23

مجتبی سروریان

حمید کلهر

 

24

مجتبی سروریان

حمید کلهر

 

25

سعید حقیقت

زهرا امیری

 

26

مرتضي حقيقت

زهرا امیری

 

27

حمید یاوری

فاطمه رادان

 

28

حسن ياوري (قدمعلي)

فاطمه رادان

 

29

روح الله فروغی

عباسعلی فیضی

 

30

فضل الله فیضی

عباسعلی فیضی

 


:: موضوعات مرتبط: جداول حلقه قرآني منطقه شرق تهران ، ،
نویسنده : محمدعلي-ياوري
تاریخ : دو شنبه 17 آذر 1393
زمان : 11:3

صفحه قبل 1 صفحه بعد


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.